Premii rophermecate pentru sarbatori minunate

Perioada campanie: 2019-12-12 - 2020-01-05

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE  ROPHARMA

„Premii Rophermecate pentru sarbatori minunate!”

Art. 1 Organizatorul campaniei;

Organizatorul acestei campanii este SC ROPHARMA SA, cu sediul in Brasov,  str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr.  J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentata legal prin dr. Farm. Mihai Miron – Director General, avand numarul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii la Campania „Premii Rophermecate pentru sarbatori minunate!” sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi pus la dispozitia oricarui participant la campanie, pentru consultare, in toate farmaciile Ropharma participante.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre in vigoare in termen de cinci zile de la data afisarii in farmaciile Ropharma.

Art. 2  Perioada campaniei;

Campania se desfasoara in perioada 12.12.2019 – 05.01.2020, in limita stocului disponibil de premii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi sau reduce perioada de desfasurare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta modificarea in farmaciile Ropharma participante la campanie.

Art. 3 Aria de desfasurare a programului;

Campania este organizata si se desfasoara in toate farmaciile Ropharma.

Art. 4 Produse participante la campanie;

Participa la aceasta campanie: OTC-uri, suplimente alimentare, cosmetice, dermato-cosmetice, tehnico-medicale, produse pentru ingrijirea mamei si copilului, fitoterapie.

Art. 5 Conditii de participare;

Poate participa la campanie orice persoana fizica ce are domiciliul stabil in Romania cu varsta de peste 18 ani (cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora - soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora).

Art. 6 Mecanismul campaniei;

Pentru a participa la prezenta campanie, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ doua conditii:

  1. Valoarea totala a achizitiei sa fie de minimum 100 lei din produse enumerate la art. 4;
  2. Din valoarea totala a achizitiei, suma de cel putin 50 lei trebuie sa rezulte din contravaloarea unuia/unora din produsele Aesculap, Eurofarmaco, Bioef sau Specchiasol.

In urma indeplinirii conditiilor de mai sus, participantul va avea dreptul de a alege un tichet razuibil care ii garanteaza castigarea pe loc a unuia din premiile enumerate la art. 7.

Valoarea achizitiei trebuie sa se reflecte pe un singur bon fiscal. La fiecare bon fiscal de peste 100 lei, participantul primeste un singur talon razuibil, nu multiplu de 100 lei.

Dupa ridicarea premiului, tichetul razuibil completat pe verso cu urmatoarele date: nume, prenume, telefon, e-mail, numar si data bon fiscal, farmacie, semnatura pacientului, va fi lasat in farmacie.

Art. 7  Premiile campaniei;

Premiu

Cantitate

Influepid plus effervescent

400

Nutradose digest

300

Nutradose detox

300

Produs din gama African Extract Rooibos

450

Produs din gama Trind Cosmetics

150

Produs din gama Verattiva

300

Produs din gama Homocrin

300

Produs din gama Naturderm

300

Apa de gura Specchiasol

600

Produs din gama Aloe Vera Specchiasol

300

Vitamina C forte 1000 mg Aesculap

900

Ceai Specchiasol

1200

Pasta de dinti Specchiasol

600

Hepazen

300

Set  cana ceramica specific Craciun (set 2 cani)

200

Set  cana ceramica specific Craciun (cana cu ornament)

400

Set 2 perechi sosete  specific Craciun

600

Capsula infuzor ceai din silicon

1200

Figurina Craciun cu bomboane EPID

1200


Art.
8 Taxe si impozite;
Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 9 Litigii;
In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Art. 10   Protectia datelor personale;

Organizatorul prelucrează date cu caracter personal cu privire la participanţi ("Date cu Caracter Personal") în vederea îndeplinirii unor operaţiuni şi scopuri legitime legate de desfăşurarea activitaţilor de marketing şi publicitate specifice derulării activităţii.

Datele cu Caracter Personal vor fi colectate şi prelucrate în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679(GDPR). Datele ce urmează a fi colectate direct de la participanţi se referă la: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.

Informaţiile vor fi colectate prin mijloace automate sau prin mijloace manuale, cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate şi protecţie impuse de legislatia in vigoare.

Informaţiile vor fi folosite în scopul unor actiuni de marketing si publicitate respectiv eliberarea cardurilor de fidelitate, acordarea unor reduceri in baza cardurilor de fidelitate, organizare de tombole, acordare de cadouri si vouchere pe baza de proces verbal sau tabel de evidenta conform politicii Organizatorului si a notificarii dumneavoastra despre promotiile din Farmaciile ROPHARMA si site-urile www.ropharma-healthcare.ro, www.farmaciile-ropharma.ro;

Pentru protectia datelor dumneavoastra, Ropharma SA a luat masuri tehnice si organizatorice pentru a proteja aceste date in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. In cazul unei incalcari a protectiei datelor dumneavoastra cu caracter personal, care se estimeaza ca vor avea drept consecinta un risc major pentru drepturile si libertatile dumneavoastra, va vom notifica imediat, pe cat posibil intr-un interval de 72 de ore.

 În legatură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), orice participant va putea exercita oricare dintre următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal- de a obtine in mod gratuit, din partea SC ROPHARMA  SA, o confirmare a faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

b. Dreptul la rectificare asupra datelor -dreptul persoanei vizate de a cere in mod gratuit rectificarea datelor inexacte care o privesc;

c. Dreptul de a sterge datele prelucrate- aveti dreptul de a solicita in mod gratuit societatii SC ROPHARMA  SA, stergerea datelor personale care va privesc, iar SC ROPHARMA  SA are obligatia de a sterge datele personale care va privesc, in oricare din urmatoarele situatii:

  • datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • retragerea consimtamantului pe baza caruia au fost prelucrate;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal ;
  • datele personale se pastreaza pana la solicitarea persoanei fizice de a fi sterse, dar nu mai mult de 50-75 de ani

d. Dreptul de a solicita SC ROPHARMA SA  restrictionarea prelucrarii datelor personale- aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele cazuri:

- a prelucrarii inexacte

- a prelucrarii ilegale

- a exercitarii dreptului la opozitie

e. Dreptul de portabilitate a datelor- reprezinta dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat manifestandu-va consimtamantul expres, in structura utilizata de noi in mod curent si totodata aveti posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putand cere transmiterea acestor date direct de la noi catre celalalt operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

f.Dreptul la opozitie -reprezinta dreptul persoanei vizate de a se opune oricand, in mod gratuit, unei astfel de prelucrari, inclusiv crearii de profiluri

g. Dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere, in cazul in care apreciaza ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca regulamentul UE 2016/679 (GDPR)

Participantii au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul privind prelucrarea datelor personale, fara ca retragerea sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului, pana la acea data.

In ceea ce priveste datele personale participantii au posibilitatea de a-si exercita oricare dintre drepturile mentionate, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, adresata Organizatorului la adresa din Brasov, str. Iuliu Maniu nr 55, etaj 1, sau la adresa de e-mail protectiadatelor@ropharma.ro;

In cererea formulata participantul poate mentiona daca doreste ca informatiile sa-i fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure predarea corespondentei numai personal.

Prin completarea formularului de participare la Programul de Fidelizare, participanţii isi exprima consimtamantul expres cu privire la respectarea termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si la inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a societatii SC ROPHARMA SA,  in scopul acordarii unor discount-uri conform politicii Organizatorului, pentru actiuni de marketing, inclusiv pentru a primi informatii despre promotiile Organizatorului .

Totodata, participantii confirmă faptul că au fost informaţi cu privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la ei, care urmează să fie stocate, prelucrate şi utilizate, şi că sunt de acord ca aceste Date cu Caracter Personal să fie prelucrate şi utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfăşurare a activităţii Organizatorului. Datele personale solicitate prin formularul de inscriere au un caracter obligatoriu. Refuzul de a furniza datele solicitate prin formularul de inscriere duce la imposibilitatea eliberarii cardului de fidelitate. Datele solicitate prin formularul de inscriere nu se transfera in strainatate, unor terti sau imputerniciti;

Art. 11 Incetarea campaniei

Prezenta campanie promoţională poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare sau in cazul imposibilitatii Organizatorului , din motive independente de vointa sa de a continua prezenta Campanie.  Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata de Ropharma SA in toate farmaciile Ropharma participante, intr-un loc vizibil. Programul se va desfasura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Art. 12 Regulamentul programului;

Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe toata durata promotiei in fiecare farmacie participanta la campanie. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.