Sarbatorim 100 de ani de Romania cu sute de premii!

Perioada campanie: 2018-10-15 - 2018-12-09

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE  ROPHARMA

„Sarbatorim 100 de ani de Romania cu sute de premii!”

 

 

Art. 1 Organizatorul campaniei;

Organizatorul acestei campanii este SC ROPHARMA SA, cu sediul in Brasov,  str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr.  J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentata legal prin dr. Farm. Mihai Miron – Director General, avand numarul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Participantii la Campania „Sarbatorim 100 de ani de Romania cu sute de premii” sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi pus la dispozitia oricarui participant la campanie, pentru consultare, atat in farmaciile Ropharma cat si pe site-ul www.farmaciile-ropharma.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, orice astfel de modificari urmand sa intre in vigoare in termen de zece zile de la data publicarii in farmaciile Ropharma si pe site-ul www.farmaciile-ropharma.ro.

 

Art. 2  Perioada campaniei;

Campania se desfasoara in perioada 15 octombrie 2018 – 9 decembrie 2018.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi sau reduce perioada de desfasurare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-ului www.farmaciile-ropharma.ro si in farmaciile Ropharma participante la campanie.

 

Art. 3 Aria de desfasurare a programului;

Campania este organizata si se desfasoara in toate unitatile farmaceutice din reteaua Ropharma.

 

Art. 4 Produse participante la campanie;

Participa la aceasta campanie: OTC-uri, suplimente alimentare, cosmetice, dermato-cosmetice, tehnica medicala, produse pentru ingrijirea mamei si copilului, fitoterapie.

 

Art. 5 Conditii de participare;

Poate participa la campanie orice persoana fizica ce are domiciliul stabil in Romania cu varsta de peste 18 ani, posesor de card Ropharma (cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora - soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora). Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

 

 

Art. 6 Mecanismul campaniei;

·         Fiecare participant care achizitioneaza pe perioada campaniei, produse din categoriile celor enumerate la art. 4, in valoare de minimum 30 lei, primeste un talon de participare la tombola. Acesta trebuie completat cu datele printate: nume/prenumeadresă de e-mail, telefon, numar si data bon fiscal, semnatura. 

O persoana poate participa la campanie ori de cate ori doreste in perioada stabilita.

·         Completarea talonului cu datele solicitate este necesara  in vederea contactarii castigatorilor si intrarii in posesia premiilor. De asemenea, bonul fiscal trebuie pastrat pana la finalul campaniei pentru confirmare.

Pacientul care participa la aceasta tombola poate beneficia si de alte oferte in derulare.

Valoarea achizitiei trebuie sa se reflecte pe un singur bon fiscal. La fiecare bon fiscal de peste 30 lei, participantul primeste un singur talon de tombola.

Campania se va derula in limita stocului de taloane disponibil in fiecare farmacie.

Orice talon, avand toate campurile indicate ca obligatorii corect completate, care va fi depus in orice farmacie Ropharma in perioada 15 octombrie – 9 decembrie 2018, va intra automat intr-o tombola cu premii.

Formularele se vor depune in urne special amenajate pentru depunerea de formulare si semnalizate ca atare.

Validarea se va face de catre o comisie desemnata de organizator.

La tragerea la sorti din data de 14 decembrie 2018 vor participa numai acele formulare care sunt valide, in conditiile stabilite conform prezentului regulament. Astfel, nu vor participa la extragere formularele care, din orice motiv se afla in situatia de a nu avea completate corect toate campurile obligatorii indicate in formularul de promotie. SC ROPHARMA SA va anunta castigatorii, care au libertatea de a accepta sau nu premiile. Castigatorii vor fi anuntati personal de catre un angajat al SC ROPHARMA SA in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data incheierii tragerii la sorti, prin mijloacele de contact specificate in formularul completat.

Pentru acordarea premiilor in situatia aparitiei a vreuneia din situatiile mai jos enuntate, membrii comisiei vor efectua, la data extragerii, cate o extragere suplimentara (rezerva) pentru fiecare premiu castigator extras. Astfel, se extrage cate un talon pentru fiecare premiu, dupa care se extrage un talon suplimentar (rezerva) pentru acelasi premiu. Aceste taloane suplimentare (rezerve) vor fi mentionate separat, intr-un proces verbal semnat de reprezentantii SC ROPHARMA SA din Comisie si vor fi desemnati castigatori in locul castigatorului initial, numai in situatiile mai jos enuntate si in conditiile prevazute de Regulament. In situatia in care primul talon extras pentru premiu, precum si cel suplimentar (rezerva) nu pot fi validate conform Regulamentului, premiul nu se mai acorda.

Se vor folosi taloanele de rezerva in situatia in care titularul primului talon extras:

-          a furnizat date de contact invalide; 

-          castigatorul nu raspunde la contactarea efectuata de Ropharma;

-          castigatorul nu accepta premiile;

Ropharma nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru pierderea/deteriorarea/disparitia formularelor completate si depuse in urne in cazuri de forta majora (razboi, revolutie, cutremur, inundatii, furt).  

Aceasta campanie se poate cumula cu alte promotii in desfasurare sau cu beneficiile cardului de fidelitate.

 

Art. 7  Premiile campaniei;

Premii oferite la tombola prin tragere la sorti:

·         100 x un voucher consultatii la Spitalul Sf. Constantin, la alegere cu un voucher de cumparaturi in farmaciile Ropharma. Valoarea voucherului este de 100 ron.

·         100 pachete imunitate (Septogal cu lactoferina, Septusin, Colostru, Vitamina C) oferite in sacose din panza branded Ropharma si 100 ani de Romania 

·         100 cosuri cu produse alimentare romanesti (zacusca Topoloveni, magiun Topoloveni, miere de albine, Capricii si delicii pate porc borcan)

·         100 cosuri cu produse artizanale romanesti (lingura de lemn branded Ropharma, cana de ceramica cu motive traditionale romanesti, stergar cusut cu motive romanesti) 

·         100 cosuri cu seturi cani de lapte din ceramica (cana de lapte 1L + 6 canute ceramica pictata)

·         100 cosuri cu cozonac Boromir + vin romanesc + farfurie pictata in zona Horezu) 

·         100 cosuri produse de ingrijire Ropharma (pasta de dinti, apa de gura, sapun lichid Specchiasol)

·         100 colectii de filme romanesti clasice X 6 DVD

·         100 seturi carti scriitori romani clasici

·         100 cd-uri muzica Gheorghe Zamfir, Colinde Stefan Hrusca, Colectie de colinde, Cor de colinde;

 

Art. 8 Validarea castigatorilor si acordarea premiilor;

Produsele cadou se vor preda in baza unui proces verbal care va contine nume, prenume, numar telefon, numar bon fiscal si semnatura beneficiar.

 

Art. 9 Taxe si impozite;
Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 10 Litigii;
In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

 

Art. 11   Protectia datelor personale;

Organizatorul prelucrează date cu caracter personal cu privire la participanţi ("Date cu Caracter Personal") în vederea îndeplinirii unor operaţiuni şi scopuri legitime legate de desfăşurarea activitaţilor de marketing şi publicitate specifice derulării activităţii.

Datele cu Caracter Personal vor fi colectate şi prelucrate în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679(GDPR). Datele ce urmează a fi colectate direct de la participanţi se referă la: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.

Informaţiile vor fi colectate prin mijloace automate sau prin mijloace manuale, cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate şi protecţie impuse de legislatia in vigoare.

Informaţiile vor fi folosite în scopul unor actiuni de marketing si publicitate respectiv organizare de tombole, acordare de cadouri si vouchere pe baza de proces verbal sau tabel de evidenta conform politicii Organizatorului si a notificarii dumneavoastra despre promotiile din Farmaciile ROPHARMA si site-urile www.ropharma-healthcare.ro, www.farmaciile-ropharma.ro;

Pentru protectia datelor dumneavoastra, Ropharma SA a luat masuri tehnice si organizatorice pentru a proteja aceste date in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. In cazul unei incalcari a protectiei datelor dumneavoastra cu caracter personal, care se estimeaza ca vor avea drept consecinta un risc major pentru drepturile si libertatile dumneavoastra, va vom notifica imediat, pe cat posibil intr-un interval de 72 de ore.

 În legatură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), orice participant va putea exercita oricare dintre următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal- de a obtine in mod gratuit, din partea SC ROPHARMA  SA, o confirmare a faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

b. Dreptul la rectificare asupra datelor -dreptul persoanei vizate de a cere in mod gratuit rectificarea datelor inexacte care o privesc;

c. Dreptul de a sterge datele prelucrate- aveti dreptul de a solicita in mod gratuit societatii SC ROPHARMA  SA, stergerea datelor personale care va privesc, iar SC ROPHARMA  SA are obligatia de a sterge datele personale care va privesc, in oricare din urmatoarele situatii:

  • datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • retragerea consimtamantului pe baza caruia au fost prelucrate;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal ;
  • datele personale se pastreaza pana la solicitarea persoanei fizice de a fi sterse, dar nu mai mult de 50-75 de ani

d. Dreptul de a solicita SC ROPHARMA SA  restrictionarea prelucrarii datelor personale- aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele cazuri:

- a prelucrarii inexacte

- a prelucrarii ilegale

- a exercitarii dreptului la opozitie

e. Dreptul de portabilitate a datelor- reprezinta dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat manifestandu-va consimtamantul expres, in structura utilizata de noi in mod current si totodata aveti posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putand cere transmiterea acestor date direct de la noi catre celalalt operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

f.Dreptul la opozitie -reprezinta dreptul persoanei vizate de a se opune oricand, in mod gratuit, unei astfel de prelucrari, inclusiv crearii de profiluri

g. Dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere, in cazul in care apreciaza ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca regulamentul UE 2016/679 (GDPR)

Participantii au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul privind prelucrarea datelor personale, fara ca retragerea sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului, pana la acea data.

In ceea ce priveste datele personale participantii au posibilitatea de a-si exercita oricare dintre drepturile mentionate, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, adresata Organizatorului la adresa din Brasov, str. Iuliu Maniu nr 55, etaj 1, sau la adresa de e-mail protectiadatelor@ropharma.ro;

In cererea formulata participantul poate mentiona daca doreste ca informatiile sa-i fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure predarea corespondentei numai personal.

Prin completarea formularului de participare la prezenta campanie, participanţii isi exprima consimtamantul expres cu privire la respectarea termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si la inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a societatii SC ROPHARMA SA,  in scopul acordarii unor discount-uri conform politicii Organizatorului, pentru actiuni de marketing, inclusiv pentru a primi informatii despre promotiile Organizatorului .

Totodata, participantii confirmă faptul că au fost informaţi cu privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la ei, care urmează să fie stocate, prelucrate şi utilizate, şi că sunt de acord ca aceste Date cu Caracter Personal să fie prelucrate şi utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfăşurare a activităţii Organizatorului. Datele personale solicitate prin formularul de inscriere au un caracter obligatoriu. Refuzul de a furniza datele solicitate prin formularul de inscriere duce la imposibilitatea participarii la tombola finala. Datele solicitate prin formularul de inscriere nu se transfera in strainatate, unor terti sau imputerniciti;

 

Art. 12 Incetarea campaniei

Prezenta campanie promoţională poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare sau in cazul imposibilitatii Organizatorului , din motive independente de vointa sa de a continua prezenta Campanie.  Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata de Ropharma SA in toate farmaciile Ropharma participante, intr-un loc vizibil. Programul se va desfasura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial

Art. 13 Regulamentul campaniei

Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe toata durata promotiei, pe site-ul www.farmaciile-ropharma.ro, precum si in fiecare farmacie participanta la campanie. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.