Premii ROPHERMECATE pentru Sarbatori Pascale minunate!

Perioada campanie: 2018-03-23 - 2018-04-30


REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE  ROPHARMA


„Premii Rophermecate pentru sarbatori Pascale minunate!”


 


 


Art. 1 Organizatorul campaniei;


Organizatorul acestei campanii este SC ROPHARMA SA, cu sediul in Brasov,  str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr.  J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentata legal prin dr. Farm. Mihai Miron – Presedinte – Director General, avand numarul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


 


Participantii la Campanie „Premii Rophermecate pentru sarbatori Pascale minunate!” sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi pus la dispozitia oricarui participant la campanie, pentru consultare, in toate farmaciile Ropharma participante si se site-ul www.farmaciile-ropharma.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.


 


Art. 2  Perioada campaniei;


Campania se desfasoara in perioada 23 martie 2018 – 30 aprilie 2018.


Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi sau reduce perioada de desfasurare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-ului www.farmaciile-ropharma.ro si in farmaciile participante la campanie.


 


Art. 3 Aria de desfasurare a programului;


Campania este organizata si se desfasoara in toate farmaciile din reteaua Ropharma.


 


 


 


Art. 4 Produse participante la campanie;


Participa la aceasta campanie produsele comercializate in farmaciile Ropharma.


 


Art. 5 Conditii de participare;


Poate participa la campanie orice persoana fizica ce are domiciliul stabil in Romania cu varsta de peste 18 ani, posesor de card Ropharma (cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora - soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora). Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor si materialelor filmate cu castigatorii fara nici un fel de plata aferenta.


 


Art. 6 Mecanismul campaniei;


Fiecare participant care achizitioneaza pe perioada campaniei, produse enumerate la art. 4, in valoare de minimum 50 lei, primeste un talon de tombola. Valoarea achizitiei trebuie sa se reflecte pe un singur bon fiscal. La fiecare bon fiscal de peste 50 lei, participantul primeste un singur talon de tombola, nu multiplu de 50.


Pacientii vor introduce taloanele de tombola intr-o urna special amenajata in farmacia Ropharma de unde a facut achizitia.


Taloanele se acorda in limita stocului disponibil.


Art. 7  Premiile campaniei;


-          150 pachete dermato-cosmetice si solare Specchiasol


-          300 vouchere Ropharma x 30 RON


-          30 weekend-uri la Poiana Brasov cu vizitarea Spitalului Sf. Constantin si o consultatie gratisArt. 8 Validarea castigatorilor si acordarea premiilor;


Pentru a fi valide, taloanele de tombola trebuie completate de catre pacient lizibil, cu date reale: nume, prenume, adresa, numar telefon, data nasterii, e-mail.


Urnele cu taloane vor fi trimise pana pe data de 7 mai 2018 la sediul central Ropharma, unde se va face extragerea castigatorilor.


La tragerea la sorti din data de 14 mai 2018, vor participa numai acele taloane care sunt valabile, in conditiile stabilite conform prezentului regulament. Astfel, nu vor participa la extragere formularele care, din orice motiv se afla in situatia de a nu avea completate corect toate campurile obligatorii indicate pe talonul de tombola. SC Ropharma SA va anunta castigatorii, care au libertatea de a accepta sau nu premiile. Castigatorii vor fi anuntati personal de catre un angajat al SC Ropharma SA in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data incheierii tragerii la sorti, prin mijloacele de contact specificate in formularul completat. Pentru acordarea premiilor, in situatia aparitiei a vreuneia din situatiile mai jos enuntate, membrii comisiei vor efectua, la data extragerii, cate o extragere suplimentara (rezerva) pentru fiecare premiu castigator extras. Astfel, se extrage un talon pentru premiu, dupa care se extrage talonul suplimentar (rezerva) pentru acelasi premiu. Aceste taloane suplimentare (rezerve) vor fi mentionate separat, intr-un proces verbal semnat de reprezentantii SC Ropharma SA din Comisie si vor fi desemnati castigatori in locul castigatorului initial, numai in situatiile mai jos enuntate si in conditiile prevazute de Regulament. In situatia in care primul talon extras pentru premiu, precum si cel suplimentar (rezerva) nu pot fi validate conform Regulamentului, premiul nu se mai acorda.


Se vor folosi taloanele de rezerva in situatia in care titularul primului talon extras:


-     a furnizat date de contact invalide; 


-     castigatorul nu raspunde la contactarea efectuata de Ropharma;


-     castigatorul nu accepta premiile;


Ropharma nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru pierderea/deteriorarea/disparitia formularelor completate si depuse in urne in cazuri de forta majora (razboi, revolutie, cutremur, inundatii, furt).


Aceasta campanie se poate cumula cu alte promotii in desfasurare sau cu beneficiile cardului de fidelitate.


 


 


Art. 9 Taxe si impozite;
Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 10 Litigii;
In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.


Art. 11   Protectia datelor personale;


Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Astfel, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei SC Ropharma SA, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Ropharma si partenerii din program.


Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Ropharma poate transmite aceste date tertilor in conditii de stricta confidentialitate, in scopul prevazut in prezentul Regulament. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la campanie in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea  datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la campanie. Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei( art. 18). Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.


 


Art. 12 Incetarea campaniei


Prezenta campanie promoţională poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare sau in cazul imposibilitatii Organizatorului , din motive independente de vointa sa de a continua prezenta Campanie.  Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata de Ropharma SA in toate farmaciile Ropharma participante, intr-un loc vizibil. Programul se va desfasura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial


 


Art. 13 Regulamentul programului;


Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe toata durata promotiei, pe site-ul www.farmaciile-ropharma.ro, precum si in fiecare farmacie participanta la campanie. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.