PROMOTII SPECIALE PENTRU CEI MICI

Perioada campanie: 2017-09-06 - 2017-09-30

Art. 1 Organizatorul campaniei promotionale

Organizatorul campaniei promotionale “Promotii speciale pentru cei mici” (denumita in continuare “Campanie” ) este SC ROPHARMA SA, cu sediul in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentata legal prin dr. Farm. Mihai Miron – Director General, avand numarul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal . Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, pe site-ul www.ropharma-healthcare.ro si in oricare din farmaciile Ropharma participante la Campanie; Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.

Art. 2 Desfasurarea campaniei

Programul se desfasoara in perioada 6 septembrie 2017 – 30 septembrie 2017, in limita stocului disponibil. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi sau micsora perioada de desfasurare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia, instiintarea referitoare la incetare sau modificarea campaniei va fi afisata de Ropharma cu cel putin 5 zile inainte in farmaciile Ropharma participante la program, pe www.ropharma-healthcare.ro si pe facebook Ropharma.

Art. 3 Produse in campanie

Participa la aceasta campanie produsul Vitalact Immunity Junior.

Art. 4 Aria de desfasurare a programului

La acest program participa toate unitatile farmaceutice din reteaua Ropharma, precum si magazinul online www.ropharma-healthcare.ro.

Art. 5 Conditii de participare

Poate participa la Campanie orice persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii Campaniei si domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului si ai agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestei Campanii, precum si copiii, parintii si sotul /sotia celor mentionati in cuprinsul acestui alineat .

Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participant.

Art. 6 Mecanismul campaniei

Participa la campanie orice persoana fizica care achizitioneaza:

- 1 cutie Vitalact Immunity Junior, pentru care primeste pe loc cadou 1 puzzle

- 2 cutii Vitalact Immunity Junior , pentru care primeste pe loc cadou 1 cana cereale din farmaciile Ropharma precum si din magazinul online www.ropharma-healthcare.ro.

Produsele cadou pentru clientii magazinului online vor fi livrate odata cu produsul. O persoana poate participa la campanie ori de cate ori doreste in perioada stabilita.

Art. 7 Premiile campaniei

Premiile oferite de Oraganizator in cadrul acestei Campanii sunt urmatoarele:

- cana cereale

-puzzle

Premiile se acorda in limita stocurilor disponibile.

In farmaciile Ropharma premiul se va preda pe loc, in baza unei liste care sa contina nume, prenume, serie si numar carte identitate, adresa, numar telefon si semnatura beneficiar, numar bon fiscal.

 

Art. 8 Taxe si impozite;

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

 

Art. 9 Litigii;

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Art. 10 Protectia datelor personale;

Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Astfel, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei SC Ropharma SA, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Ropharma si partenerii din program. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Ropharma poate transmite aceste date tertilor in conditii de stricta confidentialitate, in scopul prevazut in prezentul Regulament. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la campanie in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la campanie. Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei( art. 18). Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

 

Art. 11 Incetarea campaniei

Prezenta campanie promotionala poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei în vigoare sau in cazul imposibilitatii Organizatorului , din motive independente de vointa sa de a continua prezenta Campanie. Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata de Ropharma SA in toate farmaciile Ropharma si online pe www. Ropharma-healtcare.ro intr-un loc vizibil. Programul se va desfasura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial

 

Art. 12 Regulamentul programului;

Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe toata durata promotiei, pe site-ul www.ropharma-healthcare.ro, precum si in fiecare farmacie participanta la campanie. Prin participarea la aceata campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.